ปงยั้งม้า-ม้งห้วยเสี้ยว-แม่ขนิล

ตลอด 6 ชม. บนหลังม้า และ 2 ชั่วโมงกับการพูดคุยและสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้งอย่างใกล้ชิด รับรองได้เลยว่าท่านจะไม่เคยเจอที่ใดมาก่อน ด้วยกิจกรรมที่ตื่นเต้นและเรียนรู้ตลอดเวลา

Pong Horse Park, Rider's Checklist.

3+ Year Old

3+ Years Old

<80kg. / 178lbs.

<100 kg. / 220 lbs.

image

Adventure Travel With Heart